Privacy

Privacybeleid in onze praktijk

op basis van de AVG voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679

fysiodeurloo gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. fysiodeurloo deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. fysiodeurloo bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. fysiodeurloo houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. fysiodeurloo vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. fysiodeurloo informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. fysiodeurloo informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. fysiodeurloo informeert patiënten indien fysiodeurloo bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

ECB verklaring -18-05-0068-