Privacyverklaring

Privacyverklaring in onze praktijk

Wij voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  • fysiodeurloo gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
  • fysiodeurloo deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
  • fysiodeurloo bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
  • fysiodeurloo houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
  • fysiodeurloo vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
  • fysiodeurloo informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
  • fysiodeurloo informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
  • fysiodeurloo informeert patiënten indien fysiodeurloo bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Controle en certificering

Dit wordt regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijke partij, het European Conformity Bureau.

Certificaat: ECB verklaring 18-05-0068