Markt 5, Tholen. Telefoon: 0166 602406

Tarieven

Deze tarieven gelden voor zover u niet aanvullend verzekerd bent of als uw verzekerd bedrag van de aanvullende verzekering is overschreden. Ook als u geen basisverzekering heeft.

Tarieven 2022

Fysiotherapie € 38,00
Oedeemtherapie € 51,00
Geriatriefysiotherapie € 51,00
Screening in de praktijk € 20,00
Screening, intake en onderzoek € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met verwijzing € 63,00
Toeslag zitting aan huis € 17,00
Toeslag zitting in inrichting € 12,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie  € 29,25
Niet nagekomen afspraak specialisatie € 39,00
Uitgebreide/tijdrovende rapporten € 88,00

Groepsoefentherapie

Eenmaal per week € 34,00 per maand

We hebben met alle zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten. Behandelingen van de Just Live verzekering van CZ worden niet door de zorgverzekeraar vergoedt, check uw polis s.v.p . Meer informatie over tarieven  e.d.kunt u ook krijgen van onze therapeuten. Vraag er gerust naar, zij helpen u graag.


  1. U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verzetten of annuleren. Als u dit niet doet brengen we het tarief van niet nagekomen afspraak in rekening.Mochten corona of coronaverschijnselen of quarantaine de reden van het niet nakomen van uw afspraak zijn dan brengen we geen verzuimtarief in rekening.