Geriatrie fysiotherapie

GERIATRIE FYSIOTHERAPIE

GERIATRIE FYSIOTHERAPIE

Mensen die ouder worden en hierbij meerdere klachten ontwikkelen, waaronder aandoeningen aan het bewegingsapparaat, komen doorgaans in aanraking met de geriatriefysiotherapeut. Deze heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met complexe problematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege hun ziekte, bijvoorbeeld na een beroerte of bij de Ziekte van Parkinson, al verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom. De zeventigjarige die bij het tennissen een elleboogblessure oploopt, zal daarentegen bijvoorbeeld bij een algemeen fysiotherapeut terecht komen.

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijkse bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Tot het werk behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een posthbo-opleiding geriatriefysiotherapie gevolgd.

Geriatrie fysiotherapie

Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie.

Waarom deze specialisatie?

Het aantal ouderen neemt toe.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal 65-plussers in 1990 bijna 2 miljoen bedroeg. Er wordt geschat dat dit aantal in 2020 circa 4 miljoen zal bedragen. Binnen de beroepsvereniging voor fysiotherapie zag men de noodzaak in om hiertoe een groep collega’s aanvullend te scholen. Deze post HBO-opleiding kwam tot stand in samenwerking met het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) en het Centrum voor Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

De geriatrie fysiotherapeut is de meest voor de hand liggende deskundige om het functiebehoud en het functieherstel van ouderen te begeleiden. Fysiotherapeuten houden mensen in beweging.

De blik van de fysiotherapeut moet echter verder reiken dan spieren, kapsels banden en gewrichten. Door de complexiteit van de geriatrische patiënt moeten we ook kijken naar onderliggende ziektebeelden maar ook naar psychologische en sociaal-maatschappelijke factoren. Het fysiotherapeutisch onderzoek zal daarop moeten worden aangepast met specifieke meetinstrumenten die speciaal ontwikkeld zijn voor bovenstaande doelgroep.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *